Home

G-tvar štúdia
Moderná stavba

Sme spoločnosť, ktorej cieľom a hlavnou náplňou je organizovanie odborných seminárov a konferencií v oblasti stavebníctva a architektúry.

Svoju činnosť sme zahájili v roku 2009. Odvtedy sme realizovali desiatky akcií predovšetkým v stavebníctve a architektúre, akcií rôznych veľkostí a formátov.Vďaka dlhodobému pôsobeniu na slovenskom trhu sme načerpali veľa skúseností, ktoré uplatňujeme pri organizovaní konferencií, odborných seminárov a vzdelávacích akcií, kde sa stretávajú poprední stavební odborníci.

Dôraz kladieme aj na medializáciu poriadaných akcií prostredníctvom rôznych informačných kanálov, ktoré využíva tak odborná, ako aj neodborná verejnosť.

Spolupracujeme s množstvom slovenských i svetových spoločnosti, ktoré posúvajú vedecký vývoj v oblasti architektúry, dizajnu a stavebného priemyslu.

Tieto akcie realizujeme po celom území Slovenska, v Rakúsku, a sme pripravení k rozšíreniu činnosti i mimo tohto územia.

Na nami poriadaných akciách vás čaká zaujímavý program, objavíte nové, inovatívne technické riešenia, budete diskutovať s prednášajúcimi, vymieňať si skúsenosti, stretnete sa s poprednými odborníkmi, nadviažete novú spoluprácu.

Pozvánky
Moderná stavba

Pozvánky - Moderná stavba